| strona główna | kontakt |
 
 
Poniedziałek II tygodnia adwentu, Wspomnienie dowolne Św. Damazego I
11 grudnia 2023r.


 
poprzednia "szkoła modlitwy":

Modlitwa ułożona przez pp Franciszka - do odmawiania w swoich intencjach i w intencjach Synodu, który niedługo się rozpocznie...
23 września, 2014
Papieskie intencje modlitewne na miesiąc maj
01 maja, 2014
Wielkanocny powrót do Galilei - po co?
24 kwietnia, 2014
Papieskie intencje modlitewne na luty
02 lutego, 2014
Papieskie intencje na styczeń 2014 r.
01 stycznia, 2014
Modlitwa do Świętej Rodziny
29 grudnia, 2013
Akt Osobistego Oddania się Matce Najświętszej
08 grudnia, 2013
Papieskie intencje na grudzień 2013
02 grudnia, 2013
Papieskie intencje modlitewne na listopad
04 listopada, 2013
W rękach Matki - tekst zawierzenia wypowiedzianego przez papieża Franciszka 13 października 2013
14 pazdziernika, 2013
Akt poświęcenia świata Niepokalanemu Sercu Maryi (bł. Jan Paweł II) można skorzystać 13 października
09 pazdziernika, 2013
13 października 2013 - zawierzyć siebie i świat Niepokalanemu Sercu NMP (II część)
09 pazdziernika, 2013
13 października 2013 - zawierzyć siebie i świat Niepokalanemu Sercu NMP (I część)
09 pazdziernika, 2013
Papieskie intencje na miesiąc wrzesień
01 września, 2013
Modlitwa do MB Częstochowskiej
26 sierpnia, 2013
Modlitwa o wiarę z encykliki "Lumen fidei"
12 lipca, 2013
Papieskie intencje na czerwiec 2013 r.
01 czerwca, 2013
Papieskie intencje na maj 2013 r.
13 maja, 2013
Papieskie intencje modlitewne na kwiecień 2013
13 kwietnia, 2013
Papieskie intencje modlitewne na marzec 2013
02 marca, 2013
Papieskie intencje na styczeń 2013 r.
01 stycznia, 2013
Papieskie intencje misyjne na grudzień 2012
01 grudnia, 2012
Niepokalane Poczęcie - bł. Pius IX "Ineffabilis Deus" (8 XII 1854)
26 listopada, 2012
Papieskie intencje na listopad
01 listopada, 2012
Litania za zmarłych (nie tylko R.I.P.)
29 pazdziernika, 2012
Litania do św. Ignacego - za przyczyną Założyciela proszę o modlitwę wstawienniczą za Towarzystwo Jezusowe
15 pazdziernika, 2012
Modlitwa i dekalog św. Franciszka z Asyżu
03 pazdziernika, 2012
Papieskie intencje na październik
02 pazdziernika, 2012
Papieskie intencje na wrzesień 2012 r.
08 września, 2012
Duszo Chrystusowa - modlitwa św. Ignacego
31 lipca, 2012
Papieskie intencje na lipiec 2012 r.
03 lipca, 2012
Papieskie intencje na czerwiec 2012 r.
03 czerwca, 2012
Benedykt XVI: Modlitwa wymaga posłuszeństwa i dialogu
30 maja, 2012
SEKWENCJA - modlitwa do Ducha Świętego
24 maja, 2012
Jasnogórskie Śluby Narodu - do rozważania
03 maja, 2012
Papieskie intencje na maj 2012 r.
01 maja, 2012
Papieskie intencje modlitewne: kwiecień
02 kwietnia, 2012
Bóg działa bez rozgłosu - myśl Benedykta XVI do rozważenia
21 marca, 2012
Maryja nieustannie towarzyszy nam swoją dyskretną modlitwą - katecheza Benedykta XVI w czasie audiencji generalnej (14.03.2012)
14 marca, 2012
Papieskie intencje modlitewne na marzec
02 marca, 2012
Wielkopostna modlitwa św. Efrema
25 lutego, 2012
"Karnawałowa" modlitwa - Tomasz Moore
17 lutego, 2012
Akt oddania się (przeciw niepokojom i zmartwieniom)
11 lutego, 2012
ŻYCIE KONSEKROWANE W KOŚCIELE NASZYM DOMU
List biskupów polskich na Dzień Życia Konsekrowanego
2 lutego 2012 r.

02 lutego, 2012
Papieskie intencje na luty 2012 r.
01 lutego, 2012
Eucharystia szczytem modlitwy - Papieska Katecheza podczas audiencji ogólnej w Watykanie (11.01.2012)

11 stycznia, 2012
Papieskie intencje na styczeń 2012 r.
03 stycznia, 2012
List z Taizé NA ROK 2012: Odnowić więzi solidarności (do medytacji)
28 grudnia, 2011
AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ
08 grudnia, 2011
Papieskie intencje na grudzień
03 grudnia, 2011
Krucjata Różańcowa za Ojczyznę - myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać, że nigdy dość modlitwy do Pana za nasz Dom ojczysty!
06 listopada, 2011
Papieskie intencje modlitewne na listopad 2011
06 listopada, 2011
Modlitwa na pierwszym miejscu - na podstawie Łk 11,1-4
05 pazdziernika, 2011
Papieskie intencje modlitewne na październik 2011
02 pazdziernika, 2011
U początków modlitwy różańcowej - (modlitwa Jezusowa Zachodu)
01 pazdziernika, 2011

MODLITWA

Szkoła modlitwy
Papieskie intencje modlitewne na listopad 2011
06 listopada, 2011

 

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2021
Na zakończenie miesiąca maja...

***(Matka świętej kontemplacji)

obecna
poważna
zadumana
zdumiona
Matko
Boska
świętej
kontemplacji
módl...


03 kwietnia, 2021
Prawdziwie zmartwychwstał!

Moi Drodzy,

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Dajmy się zaskoczyć! Nie ma Go tam, gdzie byśmy się...

31 grudnia, 2020
Na ten nowy rok - 2021

Niech Serce Jezusa rozpali nasze serca!...

 

 

 

Intencja ogólna: Za wschodnie Kościoły katolickie, aby ich czcigodna tradycja była znana jako duchowe bogactwo, cenne dla całego Kościoła. Benedykt XVI wzorem swych poprzedników często daje wyraz trosce o katolików obrządków wschodnich i przypomina znaczenia, jakie ma dla całego Kościoła skarb ich tradycji. Dwa lata po objęciu Stolicy Piotrowej odwiedził Kongregację dla Kościołów Wschodnich. Przy tej okazji dziękował chrześcijanom wschodnim za wierność, którą przypłacili własną krwią, o czym świadczą wspaniałe karty z ich wielowiekowych dziejów aż po współczesne martyrologium. Nawiązał w ten sposób do cierpień znoszonych przez nich zarówno w przeszłości, jak i obecnie na Bliskim Wschodzie, w Indiach, w Etiopii czy Erytrei, a jeszcze nie tak dawno również w krajach komunistycznych na wschodzie Europy.

Papież potwierdził głębokie uznanie dla katolickich Kościołów wschodnich ze względu na ich szczególną rolę jako żywych świadków początków chrześcijaństwa. Podkreślił, że bez stałego odniesienia do pierwotnej tradycji Kościół Chrystusowy nie miałby przyszłości. Wskazał, że z dziedzictwa duchowego Kościołów wschodnich, zakorzenionego w nauczaniu apostołów i Ojców, zrodziły się zasługujące na szacunek tradycje liturgiczne, teologiczne i dyscyplinarne, ukazując, że myśl Chrystusa potrafi natchnąć kultury i dzieje. Ze swego najdawniejszego dziedzictwa Wschodu i Zachodu Kościół powszechny czerpie umiejętność przemawiania w sposób jednomyślny i przekonujący również do człowieka współczesnego.

Podkreślając potrzebę ukazywania w ten sposób niezgłębionego bogactwa Słowa Bożego, Ojciec Święty przypomniał, że Sobór Watykański II pragnął, aby Kościoły wschodnie rozkwitały i z nową mocą apostolską wypełniały powierzone sobie zadanie wspierania jedności wszystkich chrześcijan, zwłaszcza wschodnich. Mają to czynić przede wszystkim przez modlitwy, przykładne życie, sumienną wierność wobec starożytnych tradycji wschodnich, lepsze wzajemne poznanie, współpracę i braterskie poszanowanie spraw duchowych i materialnych (dekret Orientalium Ecclesiarum, 1. 24). Korzystając z wielowiekowego doświadczenia życia, powinny one podejmować wyzwania międzyreligijne w duchu prawdy, poszanowania i wzajemności, aby różne tradycje i kultury otworzyły się na siebie nawzajem w imię jedynego Boga (por. Dz 2, 9-11).

Nawiązując do sytuacji katolików obrządku wschodniego w krajach, które doznały reżimu komunistycznego, Benedykt XVI podkreślił nieodwołalność ekumenizmu oraz konieczność uważnego śledzenia rozwoju Kościoła, który nastąpił dzięki odzyskaniu wolności religijnej. Wskazał też na potrzebę rozwijania działalności charytatywnej na rzecz Ziemi Świętej i innych regionów wschodnich, aby w sposób skoordynowany i sprawiedliwy otrzymywały one pomoc duchową i materialną, niezbędną, by prowadzić normalne życie kościelne i zaspokajać swe potrzeby. Zachęcił też, by podejmować przedsięwzięcia pozwalające zaradzić zjawisku migracji, która niekiedy pozbawia wspólnoty ich najlepszych sił. Migrantom trzeba zapewnić odpowiednie przyjęcie w nowych warunkach oraz umożliwić utrzymanie niezbędnej więzi z ich własną tradycją – dodał Papież.

Z kolei Ojciec Święty poleca nam intencję misyjną. W listopadzie mamy się modlić, aby kontynent afrykański znalazł w Chrystusie siłę, by wejść na drogę pojednania i sprawiedliwości, wskazaną przez II Synod Biskupów poświęcony Afryce. Na kilka miesięcy przed rozpoczęciem tego specjalnego zgromadzenia synodalnego, w marcu 2009 r., Benedykt XVI odbył swą pierwszą podróż na Czarny Ląd. Afrykańskim episkopatom przekazał wtedy w Kamerunie dokument roboczy Instrumentum laboris przygotowany na ten Synod. Podczas swej kolejnej podróży na ten kontynent w drugiej połowie obecnego miesiąca podpisze i ogłosi w Beninie adhortację apostolską będącą owocem obrad synodalnych. Spotykając się przed dwoma laty w Kamerunie z Nadzwyczajną Radą II Synodu Biskupów dla Afryki Papież nawiązał do jego tematu. Brzmiał on: Kościół w Afryce w służbie pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Wy jesteście solą ziemi. (...) Wy jesteście światłem świata (Mt 5, 13. 14).

Podejmując refleksję nad tematem Synodu, Ojciec Święty przytoczył stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że Kościół jest w Chrystusie jakby sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego (konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, 1). By dobrze pełnić swą misję, Kościół musi być wspólnotą osób pojednanych z Bogiem i między sobą – dodał Benedykt XVI. – Dzięki temu może on głosić Dobrą Nowinę o pojednaniu współczesnemu społeczeństwu, które nękają w wielu miejscach na świecie konflikty, akty przemocy, wojny i nienawiść. Niestety, nie zostało to oszczędzone waszemu kontynentowi – powiedział Papież do afrykańskich biskupów. – Był on i nadal jest smutnym miejscem wielkich tragedii, co nakazuje dążyć do prawdziwego pojednania między narodami, grupami etnicznymi i poszczególnymi ludźmi.

Papież przypomniał, że dla nas, chrześcijan, źródłem tego pojednania jest miłosierna miłość Boga Ojca. Chrystus w Duchu Świętym obdarzył wszystkich łaską pojednania. Jego owocami są sprawiedliwość i pokój, niezbędne do budowania lepszego świata. Czy rzeczywiście jest coś bardziej dramatycznego w obecnej sytuacji społeczno-politycznej i gospodarczej kontynentu afrykańskiego niż krwawe konflikty między grupami etnicznymi lub narodami, które łączy więź braterstwa? – pytał Ojciec Święty. Podkreślił, że Czarny Ląd jest spragniony pojednania, szuka sprawiedliwości i pokoju. Konflikty lokalne i regionalne, masakry i akty ludobójstwa na tym kontynencie powinny nas obchodzić w szczególny sposób – zauważył Benedykt XVI. – Jeśli prawdą jest, że w Jezusie należymy do tej samej rodziny i mamy udział w jednym życiu, ponieważ w naszych żyłach płynie Krew samego Chrystusa, to nie powinno już być więcej nienawiści, niesprawiedliwości i bratobójczych wojen.

Papież wskazał, że w oparciu o Słowo Boże należy wykorzystywać afrykańskie tradycje, korygować i doskonalić zawartą w nich koncepcję życia, człowieka i rodziny. Pilnie potrzeba, by wspólnoty chrześcijańskie stawały się w coraz większym stopniu miejscami głębokiego wsłuchiwania się w Słowo Boże i medytacyjnej lektury Pisma Świętego. Chrystus jest też z nami stale w Eucharystii i rozsyła nas do naszych spraw codziennych, abyśmy mogli napełnić je Jego obecnością. Eucharystia jest źródłem jedności pojednanej w pokoju. Ojciec Święty przypomniał następnie, że Syn Boży w swoim Ciele pojednał wszystkie narody. Żadna różnica etniczna czy kulturowa, rasy, płci czy religii nie powinna stawać się dla was powodem do konfliktu – mówił Benedykt XVI do katolików Czarnego Lądu. – Jesteście wszyscy dziećmi jedynego Boga, naszego Ojca, który jest w niebie. Gdy będziecie o tym przekonani, możliwe stanie się budowanie Afryki bardziej sprawiedliwej i pokojowej, odpowiadającej słusznym oczekiwaniom wszystkich jej dzieci.

ak/ rv

powrót


 
MODLITWA

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI