| strona główna | kontakt |
 
 
Czwartek XI tygodnia okresu zwykłego
20 czerwca 2024r.
 
poprzednie 5 minut:

Daj dowód - Markowe pięciominutówki na wtorek 1 czerwca 2021
31 maja, 2021
Okrzyk uwielbienia - medytacja biblijna na święto Nawiedzenia NMP – 31 maja 2021
30 maja, 2021
Wstyd na twarzach - medytacja biblijna na Uroczystość Najświętszej Trójcy – 30 maja 2021
28 maja, 2021
Ponad prawem jest tylko Prawodawca - Markowe pięciominutówki na sobotę 29 maja 2021
28 maja, 2021
Odnawiaj – uprawiaj wiarę - Markowe pięciominutówki na piątek 28 maja 2021
27 maja, 2021
Wydał się w nasze ręce - medytacja biblijna na święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 27 maja 2021
26 maja, 2021
Pośpiech pośpiechowi nierówny - Markowe pięciominutówki na środę 26 maja 2021
25 maja, 2021
Wszystko złożone w rękach Boga - Markowe pięciominutówki na wtorek 25 maja 2021
24 maja, 2021
Przestrzeń na łaskę - medytacja biblijna na święto Matki Kościoła – 24 maja 2021
23 maja, 2021
Tchnienie życia - medytacja biblijna na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 23 maja 2021
21 maja, 2021
Co ci do tego? - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 22 maja 2021
21 maja, 2021
Przy porannym posiłku - wielkanocne pięciominutówki na piątek 21 maja 2021
20 maja, 2021
Zespoleni w miłości - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 20 maja 2021
19 maja, 2021
Nie z tego świata, ale dla świata - wielkanocne pięciominutówki na środę 19 maja 2021
18 maja, 2021
Dawać się = życie wieczne - wielkanocne pięciominutówki na wtorek 18 maja 2021
17 maja, 2021
Teraz wierzycie? - wielkanocne pięciominutówki na poniedziałek 17 maja 2021
16 maja, 2021
W drodze z Drogą - medytacja biblijna na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – 16 maja 2021
15 maja, 2021
Nie tułacze, a pielgrzymi – kwestia opuszczenia - wielkanocne pięciominutówki na sobotę 15 maja 2021
14 maja, 2021
Cały Boga - medytacja biblijna na święto Macieja Apostoła – 14 maja 2021
13 maja, 2021
Niepojęty nie znaczy bez pojęcia - wielkanocne pięciominutówki na czwartek 13 maja 2021
12 maja, 2021
Okrzyk uwielbienia - medytacja biblijna na święto Nawiedzenia NMP – 31 maja 2021
30 maja, 2021

 

z ostatniej chwili
---------------------

30 maja, 2021
Na zakończenie miesiąca maja...

***(Matka świętej kontemplacji)

obecna
poważna
zadumana
zdumiona
Matko
Boska
świętej
kontemplacji
módl...


03 kwietnia, 2021
Prawdziwie zmartwychwstał!

Moi Drodzy,

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Dajmy się zaskoczyć! Nie ma Go tam, gdzie byśmy się...

31 grudnia, 2020
Na ten nowy rok - 2021

Niech Serce Jezusa rozpali nasze serca!...

 

 

 

Tekst ewangelii: Łk 1,39-56

Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana, i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię, A Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, co się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za sługą swoim, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak przyobiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Wybieranie

Wybrała się nie oznacza kurtuazyjnej wizyty czy pokerowego sprawdzam. U podstaw tej drogi leży fakt, że Maryja została wybrana (Bóg dokonał wyboru). Następnie Ona dokonała wyboru (wybierając Boga) i owocem było wybranie się do Elżbiety. Dużo tego wybierania.
Wiadomo, że czyni się to spośród wielu propozycji. Ta fundamentalna to tak lub nie względem wołania Pana. Wolność, którą otrzymaliśmy do Stworzyciela tak bardzo dobrego jest właśnie tym darem, który pozwala nam odpowiedzieć. Maryja była wolna i choć nie dopuszczamy takowej możliwości mogła odpowiedzieć nie. Czasami taka odpowiedź z naszej strony nie oznacza odrzucenia.
Maryja w wolności rzekła: Oto Ja, Służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zapewne zdumiona Bożym wyborem pozwala się ogarnąć Duchem Pana. Dlatego mówiąc o wybraniu nie sposób nie myśleć o wolności i wynikającym z niej koniecznym do prawdziwego wyboru przyzwoleniu.

W pośpiechu i uwielbieniu

Przylgnięcie do Boga i Jego woli sprawia, że pośpiech pojawia się w naszym życiu – nie jest to frenetyczne bieganie z kąta w kąt. Jest to coraz żywsze pragnienie serca, które chce być blisko Pana i pragnie, by inni ludzie to odkryli i tego doświadczali. W tym zawiera się także to poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. Poszła tam, by... wspólnie się modlić, uwielbiać Pana Boga! I jak podkreśla na koniec ewangelista Łukasz także, by służyć swojej krewnej.
Kto wie, że został wybrany to nie pyszni się, nie wywyższa, ale z całego serca śpiewa pieśń uwielbienia. Uwielbienie zaś ma w sobie bezinteresowność. To forma przebywania w obecności Boga. Nie ma w niej żalenia się czy żebraniny. To bycie-w-Bogu, dostrzeganie Jego bliskości i sycenie się nią. Jest to tak mocne, że oddziaływuje na wszystkich naokoło. Czytamy, że na proste pozdrowienie Maryi poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę.
Uwielbienia bowiem nie da się połączyć tylko i wyłącznie z jakimiś stanami ekstatycznymi (od ekstazy). Jeśli żyję Bogiem to uwielbiam Go tu i teraz, moją codziennością. Nie tylko na spotkaniu modlitewnym, ale i wtedy gdy pracuję, idę, siedzę. To styl życia chrześcijanina, który raduje się wybraniem. Skutkiem tego jest to, że inni widzą działanie Boże w życiu wierzącego i zaczynają przemyśliwać.

Wydać okrzyk

To nie był spontaniczny krzyk. Elżbieta uczyniła to z natchnienia Ducha, który ją napełnił. Jakże łatwiej wydobyć z siebie jęk bólu czy żalu? Tutaj zaś, poddana Bożemu prowadzeniu, wychwala Boga w Jego dziele. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Wychwala Tę, która została wybrana i która przyjęła Dar: A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Wiedzieć nie mogła o wydarzeniach w Nazarecie, ale kobieca intuicja podpowiada jej rzeczy, o których nikomu się nie śniło. Skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana.
Odpowiedzią na błogosławieństwo jest błogosławieństwo (uwielbienie). Maryja od razu nakierowuje modlitwę na właściwe tory. Tak, od Pana usłyszałam słowo i do Pana odnoszę wszystko, co wydarza się w mym życiu. Hymn Magnificat to błogosławienie Wszechmocnego, to widzenie Jego wielkich dzieł. To otwarcie serca napełnionego miłością. Tam, gdzie Maryja, tam pieśń uwielbienia się rozlega.
Na koniec jedna, myślę, że ważna obserwacja. Bazą do uwielbienia jest słowo Boże. Hymn, który wyśpiewała sercem i z serca jest nasycony tymże słowem. Z niego wychodzi, na jego podstawie jest zbudowany. Wybierając Boga słyszymy Jego słowo (Elżbieta usłyszała Boże słowo w prostym pozdrowieniu szalom). Dzięki temu przyzwalamy, by Duch w nas działał, a jednym z jego podstawowych działań jest modlitwa, a więc popłynie uwielbienie. A modlitwa uwielbienia prowadzi do postawy służby, co Maryja z pokorą wykonywała przez około trzy miesiące.

o. Robert Więcek SJ

Jeśli chciałbyś otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę mailową to przyślij prośbę na maila: robert.wiecek@jezuici.pl

powrót


 

na skróty do...|

    Copyright © 2012 Robert Więcek SI